Länsöverdirektör Göran Bengtsson
och styrelsen för;
Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III
och Svenska Ostindiska Companiet AB.

Fax 031-605108

 

Angående mitt brev till er av den 1998.09.12.

Jag konstaterar att Göran Bengtsson trots upprepade påminnelser vare sig skriftligt eller muntligt svarat på brevet, ej heller riktat några invändningar mot brevens innehåll.

Angående Svenska Ostindiska Companiets information av den 1998.10.15.

Jag konstaterar att Göran Bengtsson, och ansvariga i bolaget, valt att fortsätta ljuga om projekt Ostindiefararen Götheborg III:s tillkomst och därmed förtala mig och det arbete jag gjort i projektet.

I er annons av den 1998.09.12 påstår ni att det var SOIC AB - ni - som återupptäckte vraket.

I ert informationsblad av den 1998.10.15 påstår ni nu att det var Marinarkeologiska Sällskapet i Göteborg som upptäckte vraket.

I er annons av den 1998.09.12 påstår ni att det var under utgrävningen ni kom på att bygga ett skepp. I ert informationsblad av den 1998.10.15 påstår ni att det var dykarna som kom på idén att bygga en ny seglande Ostindiefarare.

I informationsbladet påstår ni vidare att det var allmänhetens intresse för Göteborgs 1700-tals historia som gjorde att en vänförening bildas för att samla in pengar till projektet. Detta är fel.

Det ni publicerar är lögn och medvetet förtal.

Överenskommelse

Genom SOIC AB:s agerande konstaterar jag att ni brutit mot punkt 6. i Överenskommelse av den 3 april 1998.

Ni har möjlighet, att inom en vecka från detta brevs mottagande, bemöta detta brev. Om så inte sker kommer jag att vidtaga nödvändiga rättsliga åtgärder.

Sävedalen den 21 oktober 1998.

 

Anders Wästfelt

 

 

Kopia: Advokaten Lars-Erik Olsson, Göteborgs Advokatbyrå.