Vill Du vara med och bygga
ostindiefararen Götheborg III ?

Denna sida under arbete

Åter till Ostindiefararen Göteborg III [20 Dec 1996]


Vi behöver ek och alm

Ostindiefararprojektet behöver en stor mängd skeppstimmer av god kvalitet. Flera andra träslag behövs även. Hör av Dig till Rolf Kindstrand på Terra Nova. Telefon 031-779 34 50 (vx).
Teckningen till vänster visar hur självvuxet krumvirke tas ur trän med hjälp av mallar. Teckning för undervisningsändamål från navigationsskolan i Stockholm.

Upp


Vill Du bekosta en del av skeppet?


Upp

Vill Du segla till Kina med oss?

Upp


Created: 1996-12-12 22.17.22 © Jan-Erik Nilsson